Licens, Reguleringer og Professionelle Medlemskaber

Som en stærk fortaler for transparenthed, etablerer vi de højeste standarder for sikkerhed for vores kunders midler. Af denne grund, er alle kunders midler sikret i enorme internationale banker og er fuldstændig adskilt fra firmaets egne midler.

Finansiel Adfærdsautoritet (FCA)

FxPro UK Limited er autoriseret og reguleret af den Finansielle Adfærdsautoritet (registreringsnummer 509956). FCA er et ledende, uafhængigt, ikke-statsligt organ som har fået overdraget myndighed af Britiske Finansielle Service og Markedsakt 2000. FCA´s nøgle objekt inkluderer: beskyttelse af brugere, forbedring af integritetsniveauer indenfor finanssystemet og fremme af konkurrence med tanke og interesse for forbrugerne.

Finansiel Service Kompensations Ordning

FxPro UK Limited er medlem af Kompensationsordningen for Finansielle Tjenesteydelser (FSCS). FSCS trådte i kraft efter Finansielle Service og Markedsakt fra 2000 og dækker kunder fra UK-reguleret finansielle service firmaer i tilfælde af, at sidstnævnte ikke er i stand til at løse eventuelle krav imod dem. Ordningen sikrer kunders indskud op til £85,000 per kunde. Yderligere information kan findes på www.fscs.org.uk.

Cyperns Sikkerheds- og Vekslingskommission (CySEC)

FxPro Financial Services Ltd er autoriseret og reguleret af Cyperns Sikkerheds- og vekslingskommission (licens nummer 078/07), tilsynsmyndigheden for investeringsvirksomheder på Cypern. CySEC deltager i det europæiske tilsynsværdipapirsmyndighed (ESMA) tilsynsråd.

FxPro har en grænseovergang CySEC licens, autoriser leveringen af investeringer og hjælpeservicetjenester. Vi er styret af EU og lokal lovgivning, så som det europæiske marked for finansielle instrumenter direktiver (MIFID II) og den Cypriotiske Investering Service og Aktivitet og Regulerede Markedslov fra 2017 Lov 87 (I)/2017.

Investeringskompensationsfund

FxPro Financial Services Limited er medlem af Investor Kompensationsfond. ICFs målsætninger er at sikre alle krav fra dækket kunder imod medlemmer af fonden og kompenserer dækkede kunder for alle krav som opstår ifølge funktionsfejl fra medlemmer af fonden i forhold til at opfylde forpligtelser, som opstår pga. lovgivning, kundeaftale eller fra forseelser af fondens medlemmer.

Finansiel Sektor Adfærdsautoritet (FSCA)

FxPro Financial Services Limited er autoriseret og reguleret af Sydafrikas Finansielle Sektors Adfærdsmyndighed (autorisationsnummer 45052). FSCA er en uafhængig tilsynsmyndighed for ikke-bankvirksomheds serviceindustri i Sydafrika.

Bahamas Sikkerhedskommission

FxPro Global Markets Limited er autoriseret og reguleret af Bahamas Sikkerheds Kommission (licens nr. SIA-F184).

eu
MIFID II

MIFID II Direktiv 2014/65/EU trådte i kraft den 3. januar 2018 for at styrke investorers beskyttelse og forbedrer funktionen for finansielle markeder ved at gøre dem mere effektive, robuste og transparente. Direktivet blev tilpasset i Cypern gennem den cypriotiske Investering Service og Aktivitets og Reguleringsmarkedslov fra 2017 (Lov 87(I)/2017).

Nøgleformålet for den europæiske unions markeder for Finansielle Instrumenters Direktiv (MiFID II) er: at forbedrer niveauerne for effektivitet, at øge finansiel transparenthed, at fremme konkurrence og effektivt at beskytte brugere. MiFID II tillader også at investeringsfirmaer leverer investeringer og hjælpeservicetjenester indenfor territoriet af en anden medlemsstat og/eller et tredje land, forudsat at sådanne tjenester er dækket af investeringsfirmaets autorisation.

Formidlende Modparts Risiko

FxPro partnere med flere større bankvirksomheds institutioner. Kundemidler bliver opbevaret i banker så som Barclays Bank PLC, Julius Baer og Royal Bank of Scotland. Interne begrænsninger sikrer diversifikation af kundemidler iblandt banker, mens kreditrisiko regelmæssigt bliver overvåget. Kundemidler bliver kun opbevaret i jurisdiktioner, hvor adskillelse af kundemidler bliver støttet af lokal retlige rammer.

Balance Beskyttelse

FxPro tilbyder Negativ Balance Beskyttelse til alle kunder som en del af Kundeaftalen, givet at det ikke er manipuleret og er accepteret i god tro. Vi er forpligtet til at sikre en streng politik, der sikrer at kunder ikke kan miste mere end deres samlet indskud.

Beskyttelse af Kunders Midler

Som en reguleret enhed, møder FxPro følgende regulerende krav relateret til kunders midler:

Adskillelse af Midler

Alle kunders midler som er indbetalt til FxPro, er fuldstændig adskilt fra virksomhedens egne midler og opbevares på adskilte bankkontoer. Dette sikrer, at midler som tilhører kunder, ikke kan blive anvendt til andre formål. Vores finansielle rapporter bliver auditeret af PWC, en ledende global finansiel auditor, som sikrer at vores operation bliver udført til de højest mulige standarder.

Investerings Beskyttelse

FxPro UK Limited er medlem af den Finansielle Service Kompensationsordning (FSCS) og FxPro Financial Services Limited er medlem af Investeringskompensationsordningen (ICF). Berettigelsen er afhængig af status og arten af kravet. Venligst henvis til vores juridiske dokumenter og kompensationspolitik for yderligere detaljer.

FxPro’s online trading platforms have been selected for their reliability, security and speed. By combining what we believe to be the industry's best trading platforms with our client centric business model, we offer our traders the opportunity to benefit from rapid execution and professional trading conditions in an environment of fairness and transparency.
Begynd Handel Nu ellerTry Demo Account