FxPro Hjælpe Center - Ordliste

Spørge-pris (Ask Price)

Markedsprisen er givet i par; bud-prisen og spørge-prisen. Spørge-prisen er den pris, hvori et underliggende instrument er tilgængelig for køb. Derfor er et givent valutapar (EUR/USD) spørge-prisen som repræsenterer hvor meget af salgstilbuddets valuta (USD) der kræves af den handlende til at købe en enhed af basis valutaen (EUR). I et givent bud/spørge spænd (1.32166/1.32184) er spørge-prisen 1.32184; hvilket betyder at 1 EUR er lig med 1.32184 USD.