FxPro Hjælpe Center - Ordliste

Bjørne Marked (Bear) (Bear Market)

Et Bjørnemarked er kendetegnet ved faldende priser og øget salg af aktiver. Situationen er ofte selvforstærkende eftersom faldende priser fremmer investorerne til at sælge aktiver, som så forværrer den nedadgående trend. Et fald i værdi på 20% eller mere, i en periode på minimum to måneder, er oftest anset som en officiel indgang til et bjørnemarked.