FxPro Hjælpe Center - Ordliste

Bjørnelignende Holdning (Bearish) (Bearish Sentiment)

En Bjørnelignende Holdning henviser ofte til en overordnet holdning vedrørende værdien og fremtidsudsigter af en given aktiv. En bjørnelignende holdning går forud for indtrædelse til et bjørnemarked og fremmer investorerne til at begynde at sælge.