FxPro Hjælpe Center - Ordliste

Bud Pris (Bid Price)

Markedspriser er givet i par; bud pris og spørge-pris. Bud prisen er den pris en given aktiv bliver solgt til. Derfor repræsenterer et givent valutapars ( EUR/USD) bud pris, hvor meget af salgstilbuddets valuta (USD) en handlende opnår ved salg af en enhed af basis valutaen (EUR). I et eventuelt bud/spørge spænd (1.32166/1.32184) er bud prisen 1.32166; hvilket betyder at 1 EUR er lig med $1.32166.