FxPro Hjælpe Center - Ordliste

Obligation (Bond)

En obligation er en fast-indkomst sikkerhed, hvor en udsteder låner penge fra en investor og indvilliger i at betale en foruddefineret rente, og afregne gælden ved en senere specificeret dato. Obligationer kan udstedes af virksomheder, kommuner og regeringer. Der bliver betalt renter af dem hver 6. måned og det siges at modnes når det lånte beløb er forfalden.

Other terms in this category