FxPro Hjælpe Center - Ordliste

Stærk Tyr Marked (Bull) (Bull Market)

En stærk tyr marked er kendetegnet af stigende priser og øget køb af aktiver. Situationen er ofte selvforstærkende idet øgede priser fremmer investorer til at købe aktiver, som til gengæld styrker den opadgående trend. p>