FxPro Hjælpe Center - Ordliste

Handelsvare (Commodity)

Handelsvarer er basale varer handlet over en udveksling. Handelsvarer falder ind under to brede kategorier: Hårde handelsvarer så som råolie, guld, sølv og platin (ekstraheret fra jorden) og bløde handelsvarer så som hvede, korn, kaffe og sukker (dyrket og høstet). Standardiseringen af handelsvarer (grundlæggende kvalitet) sikrer at handelsvarer har en vis standards mængde og er over et minimums kvalitets niveau, for at gøre det udskifteligt med det samme produkt fra andre producenter, som handler med en eventuel udveksling.