FxPro Hjælpe Center - Ordliste

Håndteringsbord (Dealing Desk)

Et Håndteringsbord er styret af mæglere, der fungerer som Markeds Førere. Håndteringsbordet kommer imellem handlende og likviditets udbydere for at sætte et niveau for likviditet og priser tilbudt af handlende; og endda gå imod en handlendes position. Som resultat, kan de hermed håndtere deres egen risikos eksponering.