FxPro Hjælpe Center - Ordliste

Eksponentiel Bevægende Middelværdi (EMA) (Exponential Moving Average (EMA))

Eksponentiel bevægende middelværdi sporer en aktivs gennemsnits pris over en foruddefineret antal af perioder, mens den giver mere vægt til de mest nylige data, sammenlignet med enkel bevægelses gennemsnit (SMA) Som et resultat, EMA´er reagerer hurtigere på ændringer i pris end SMA´ er. To af de mest populære EMA´er i teknisk analyse, er de 12-perioders- og 26-perioders bevægende middelværdier.