FxPro Hjælpe Center - Ordliste

Flydende profit og tab (Floating Profit and Loss)

Flydende profit og tab referer til det realiseret profit og tab, som kommer fra en af de nuværende åbne positioner, der holdes af en handlende.