FxPro Hjælpe Center - Ordliste

Fremadkontrakt (Forward)

Fremadkontrakt er en privat aftale, hvor en køber og sælger fastsætter en pris for en given aktiv, men udsætter levering indtil en senere aftalt dato. Dette kan være dage, uger, måneder og endda år senere. Når kontrakten udløber er køberen forpligtet til at købe, og sælgeren er forpligtet til at sælge til den sikrede pris, uanset de nuværende markedsforhold. Fremadkontrakter bruges ofte af landmænd til at garantere, at de vil modtage en bestemt pris for deres afgrøder før de er høstet, og på den måde værne imod den usikre fremtidige markedspris.