FxPro Hjælpe Center - Ordliste

Fundamentale Analyse (Fundamental Analysis)

Fundamentale analyse er en metode, hvor markeds analyse primært fokuserer på eksterne faktorer, som påvirker prisen af en sikkerhed. En fundamental analyse forudsætter, at sikkerhederne er enten over-prissat eller under-prissat, og korrigerer derfor konstant dem selv imod deres sande værdi. Fundamentale analyser fokuserer på økonomi, geopolitiske, sociale og makroøkonomiske forhold så som: produktion, indkomst, arbejdsløshed, GDP, inflation/deflation. Formålet med fundamentale analyser er, at identificere, om en bestemt sikkerhed er over-prissat eller under-prissat for at kunne tage den helt rigtige position.