FxPro Hjælpe Center - Ordliste

Fremtidskontrakter (Futures)

Fremtidskontrakter tillader købere og sælgere at aftale en pris for en aktiv, som skal udveksles på en senere dato. En køber i en fremtidskontrakt går ‘langt’ i håb om at aktiven vil stige i værdi. Sælgeren går ‘kort’ i håb om at aktiven vil falde i værdi. Selvom Fremtidskontrakter er ens med Fremadkontrakter, så opleves der flere nøgleforskelle. For det første, Fremtidskontrakter bliver handlet over en veksling, hvilket betyder at de er nødt til at blive standardiseret, og er derfor mere stive end fremadkontrakter. For det andet, Fremtidskontrakter er marked for daglige marked, hvilket betyder at differencen i værdi bliver afgjort på daglig basis mellem køber og sælger, anderledes fra Fremadkontrakter der bliver afgjort ved den absolutte ende på kontrakten. Til sidst, Fremtidskontrakter bliver ofte brugt af spekulanter, som ikke har nogen interesse i fysisk at eje aktivet som bliver handlet; dette betyder at fremtidskontrakter oftest er lukket før de når udløbsdatoen. I modsætning til Fremadkontrakter, som bliver brugt af sælgere, så som landmænd, der ønsker at værne imod pris ustabilitet, så handelsvaren som bliver handlet, bliver ofte vekslet ved kontraktens udløb.