FxPro Hjælpe Center - Ordliste

BNP (Bruttonationalprodukt) (GDP (Gross Domestic Product))

Bruttonationalprodukt er en økonomisk indikator, som sporer forandringer i den totale værdi af varer og tjenester, produceret af et land eller økonomisk region (justeres for inflation). BNP gør rede for økonomisk aktivitet og er anset for at være det vigtigste barometer for økonomisk helbred. Med undtagelse af Canada, der frigiver deres egen BNP tal på en månedlig basis, BNP bliver normalt rapporteret kvartalsvis. De fleste lande frigiver tre versioner af deres BNP tal: en foreløbig rapport, et revideret andet skøn, og en endelig version. Selv om den foreløbig rapport ikke er den mest præcise, så har den tendens til at have den største markeds indflydelse, eftersom den frigives først. Når BNP er højere end forventet, så har den en tendens til at have en gavnlig effekt på værdien af den pågældende valuta.