FxPro Hjælpe Center - Ordliste

Høg (Hawk)

En høg er central banker eller økonomiske rådgivere, hvis protokoller primært koncentrerer sig om rentesatser. Høge protokoller er ikke så bekymret om økonomisk vækst som med at holde inflationspresset under kontrol, og har en tendens til at favoriserer, at holde rentesatser relative høje, for at kunne holde inflationen lav. Protokoller eller erklæringer som er lavet for denne effekt, beskrives som værende ‘høgeagtig’’.