FxPro Hjælpe Center - Ordliste

Industri Produktion (Industrial Production)

Industri Produktion er en økonomisk indikator, som rapporterer den totale værdi af industriens produktion af et land eller en økonomisk region, og dækker sektorer så som fremstilling, elektricitet, minedrift, gas og damp og aircondition (justeret for inflation). Industriens produktion er en værdifuld indikator, da det er tæt korreleret med andre områder af interesse, så som beskæftigelse, indtjening og forbrugertillid. Når man tager med i betragtning, at produktion er meget påvirket af ændring på efterspørgsel, er Industri Produktion klassificeret som en sammenfaldende indikator. Når tallene er højere end forventet, har de en tendens til at have en positiv effekt på et lands valutaværdi.