FxPro Hjælpe Center - Ordliste

Likviditet (Liquidity)

Likviditet henviser til den grad en aktiv nem kan købes eller sælges på et givent marked. En høj flydende aktiv, er en der kan blive købt eller solgt i store summer uden at denne aktivitet væsentlig ændrer markedsprisen.