FxPro Hjælpe Center - Ordliste

MACD (Bevægende Middelværdis Konvergensdivergens) (MACD (Moving Average Convergence Divergence))

MACD er en populær teknisk indikator som blev udviklet af Gerald Appel i 1970erne. Den bliver brugt til at indikere ændringer i momentum, retning og længde på en underliggende aktivs pris. MACD fokuserer på forholdet mellem to bevægende middelværdier. Den første bliver kaldt MACD linje og udregner ved at fratrække de 26 perioder EMA (eksponentiel bevægende middelværdi) fra de 12 perioder EMA. Den anden er kendt som signal linjen, og består af en 9 perioders EMA af MACD linjen. Både MACD linjen og signal linjen er aftegnet over den nuværende pris og forskellen mellem dem er præsenteret i et histogram under grafen, der bliver overvåget.

MACD virker bedst på trendende markeder, eftersom det kan notificerer handlende overfor små ændringer i styrke og retning på en aktivs trend. Der er 3 hovedsagelige ting som MACD handlende er på udkig efter, for at bruge denne tekniske indikator.

1. MACD/signal linje krydser over: Når MACD linjen krydser op gennem signal linjen, er det et stærk tyr-signal, som indikerer indtrædelse af en opadgående trend. Når MACD linjen krydser ned gennem signal linjen, er det et bjørnesignal, som indikerer at en nedadgående trend er i effekt. Disse over-kryds er også tydelige i histogrammet, hvilket viser forskellen mellem de to. Punktet hvor de krydser over i histogrammet kan findes ved nul, fordi der ikke er nogle forskel på dem.

2. MACD/Nullinje kryds-over: Når MACD linjen, aftegnet på histogrammet, krydser x-aksen eller nul linjen, så der er ingen forskel mellem hurtig (kort periode) og langsom (lang periode) EMA´er, som komponere dem. En opadgående bevægelse gennem nullinjen, betyder at det kortsigtet EMA er over det langsigtet EMA, hvilket anses som en indikation på en mulig stærk tyr omskift. En nedadgående bevægelse gennem nullinjen betyder, at det langsigtet EMA er over det kortsigtet EMA, hvilket anses som en indikation på et muligt bjørnelignende omskift. Det er vigtigt at have med, at mens en nul-over-kryds indikerer et trend skift, siger det mindre om momentum af ændringen end et signal-linje-kryds-over.

3. Når den underliggende aktivs pris begynder at afvige fra MACD linjen eller histogrammet (f.eks. prishandling bevæges enten over eller under MACD linjen eller histogrammet) kan dette være en indikation på, at nuværende trend er ved at nedbrydes.