FxPro Hjælpe Center - Ordliste

Margen Niveau (Margin Level)

Margen niveau er det margen en handlende har til rådighed for at åbne yderligere positioner. Udtrykt som en procentdel, er det ratio af egenkapital til brugt margen. Når det daler til 100%, betyder dette at alle tilgængelige margener er i brug og inden yderligere handler kan blive åbnet. Det bliver udregnet som følgende: Margen Niveau = Egenkapital / Margen * 100.