FxPro Hjælpe Center - Ordliste

Maksimal Afvigelse (Maximum Deviation)

I MT4’s ordreudførelses vindue kan du vælge at sætte til maksimal afvigelses pip-rækkevidde, for dine ordre. Maksimal afvigelse tillader dig at specificere en pip-rækkevidde, som er acceptabel for dig, i tilfælde af at dine ordre ikke kan blive opfyldt med anmodet pris. Med andre ord, hvis du afmærker din maksimum afvigelses boks og sætter den med to pips, indikerer det, at du er villig til at acceptere en pris som afviger 2 pips over eller under din anmodede pris. På denne her måde, kan du reducere antallet af dine afviste ordre, hvilket især er hjælpsomt i perioder med høj markeds volatilitet. Når maksimum afvigelsesboksen ikke er afmærket, vil dine ordre kun blive udført, hvis den er tilgængelig til det præcise beløb du har anmodet. Ellers vil ordren blive afvist.