FxPro Hjælpe Center - Ordliste

Valgmuligheder (Option)

En valgmulighed er et økonomisk instrument som sikre retten, dog ikke forpligtelsen, til at købe og sælge en given aktiv til en bestemt pris på en specificeret dato. En sælger af en valgmulighed bliver henvist til som en valgmulighedsskriver, og en køber af en valgmulighed bliver henvist til som en valgmulighedsholder. For at købe en valgmulighed på en given aktiv, er at bruge ‘kald’ og at sælge, er at bruge ‘Put’.