FxPro Hjælpe Center - Ordliste

Fortjeneste og Tab (P&L) (Profit and Loss Ratio)

Fortjeneste og tab er en metode til at overvåge en handlendes evne til konsekvent at skabe mere profit end tab over en given tidsperiode. Fortjeneste og tab er udregnet ved at tage profittens middelværdi fra vindende handler og dividere det med middelværdien af tab fra tabende handler. Resultatet er to tal, som former en fortjeneste- og tab ratio. Et almindeligt benchmark for succes strategi er at generere en fortjeneste og tab ratio på mindst 2:1.