FxPro Hjælpe Center - Ordliste

RSI (Relativ Styrke Indeks) (RSI (Relative Strength Index))

Udviklet af J. Welles Wilder i 1970ere, Relativ Styrke Indeks (RSI) er et meget populært momentum oscillator brugt i tekniske analyser til at bestemme om en aktiv er overkøbt eller oversolgt. Det bliver udregnet ved at bruge 14 perioder af historik data og nuværende prisaktion får sat en værdi mellem 0 og 100, alt efter hvordan det relatere til de respektive middelværdiers gevinster og tab for de sidste 14 perioder. Hvis dette tal når eller overstiger 70, så anses den underliggende aktiv som værende overkøbt. Hvis det når eller dykker under 30, så anses den som værende oversolgt. I begge tilfælde anses et omskift som værende forestående, og for overkøbte forhold dikterer sælgeaktivitet mens oversolgt forhold dikterer købeaktivitet.