FxPro Hjælpe Center - Ordliste

Holdning (Sentiment)

Holdninger er de generelle følelser, der omgiver et givent økonomisk instrument, marked eller økonomi. På mange måder er det aggregerede holdninger fra alle investorer som tager del i et specifikt marked. Begreberne ‘stærk tyr’ og ‘bjørnelignende’, henviser lige så meget til holdninger omkring et marked, som det beskriver prishandling. Investorer taler også om ‘høgelignende’ eller ‘duelignende’ holdninger, for at henvise til central bankers holdninger til rentesatser og vækst; en høglignede holdning støtter og opmuntres der til bevaring af høje rentesatser, mens duelignende holdning fremmer økonomisk vækst gennem lave rentesatser med lille eller ingen bekymring for inflationspres. Holdninger alene kan dramatisk ændre formuerne af et marked, om end midlertidigt. Et perfekt eksempel på en sådan hændelse er i 2012, da man var i midt i en af Europas mest suveræne gældskriser, og der var megen spekulation omkring fremtiden af en bestemt valuta, ECB præsident Mario Draghi, som talte ved en konference i London, gav løfte om at gøre ‘hvad end det tog’ for at rede EUROEN. Ordene alene var nok til at forårsage EUROEN at rally og for at få låneomkostninger i Spanien og Italien til at dykke.