FxPro Hjælpe Center - Ordliste

Simpel bevægende Middelværdi (SMA) (Simple Moving Average (SMA))

simpel bevægende middelværdi repræsenterer en aktivs middelværdis priser over en given tidsperiode. De bliver udregnet ved at tilføje lukkepris for et vis antal perioder og derefter dividere resultatet med antal perioder anvendt.