FxPro Hjælpe Center - Ordliste

Stop-Tab Ordre (Stop-Loss Order)

En ordre til at minimere tab afholdt af en handlende, hvis en handel bevæger sig i en urentabel retning. Dette bliver gjort automatisk ved lukke- og åbnehandler, når priserne når et niveau foruddefineret af den handlende.