FxPro Hjælpe Center - Ordliste

Støtte Niveau (Support Level)

Når man laver en aktivs prishandling i en graf, er støtteniveauet det prisniveau hvor markedet virker modvillig eller uvillig til at gå under. Med andre ord, det er det niveau hvor køb sandsynligvis vil forekomme. Handlende anvender ofte nylige laveste for at indtegne støttelinjer på de grafer de overvåger, da de kan være gode indikator på et forestående trendomskift. Jo flere gange en aktivs pris fejler i at dykke under et støtteniveau, jo mere bliver støtteniveauet forstærket.