FxPro Hjælpe Center - Ordliste

Udbrud (undefined)

Et udbrud referer til en hændelse, hvor en aktivs pris overskrider et bekræftet niveau af modstand og falder under et kendt støtteniveau. Når en aktiv bryder igennem et modstandsniveau, bliver dette punkt aktivens nye støtteniveau.

Other terms in this category