FxPro Help Centre: HANDEL & UDFØRELSE

Hvad er CFD?

Kontrakter for Difference (CFD´er) er deriverende instrumenter, som tillader handlende at spekulere på ændret værdier af en værts underliggende aktiver, uden at skulle tage ejerskab af dem. I en kontrakt for difference, accepterer en køber og sælger, at sælgeren vil, ved kontraktens udløb, betale køberen differencen på værdien af aktiverne fra det tidspunkt kontrakten blev aftalt til værdien på dem på det tidspunkt den udløber. Hvis differencen er negativ, må køberen i stedet betale forskellen til sælgeren. Ved handel af CFD´er, vil den handlende købe (eller gå højt), når der beregnes en stigning, og sælge (gå lavt), når der beregnes et tab i værdi.
Was This Article Helpful?